Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:23
-00:38:22
+00:41:37
6261 1284
266 / 293
-00:31:39
+00:31:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii