Karolina Król

ZS Grodzka Łęczyca
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:23
-00:42:22
+00:37:37
5713 1019 2
165 / 197
-00:37:58
+00:30:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii