Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:18
-00:54:27
+00:25:32
2718 2528
106 / 293
-00:47:44
+00:15:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii