Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:27
-00:39:18
+00:40:41
6147 1229
234 / 261
-00:14:29
+00:35:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii