Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:23
-00:49:22
+00:30:37
4242 3777
9 / 19
-00:32:10
+00:09:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii