Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:21
-00:45:24
+00:34:35
5155 4371
93 / 143
-00:29:18
+00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii