Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:24
-00:45:21
+00:34:38
5171 792
157 / 197
-00:40:57
+00:27:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii