Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:25
-00:29:24
+00:36:29
8578 6545
6 / 11
-00:13:38
+00:19:45
01:07:19
-00:41:26
+00:38:33
5883 4792
15 / 19
-00:24:14
+00:17:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii