Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:21
-00:32:28
+00:33:25
7861 1659
144 / 174
-00:20:31
+00:24:19
01:00:28
-00:46:06
+00:30:51
5551 780
105 / 170
-00:24:25
+00:20:34
01:11:46
-00:36:59
+00:43:00
6389 1353
127 / 139
-00:09:54
+00:38:59
01:08:05
-00:40:10
+00:38:12
5379 990
112 / 136
-00:18:42
+00:28:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii