Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:32
-00:47:13
+00:32:46
4784 4145
177 / 251
-00:42:50
+00:30:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii