Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:40
-00:47:05
+00:32:54
4814 4164
181 / 251
-00:42:42
+00:30:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii