Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:44
-01:06:01
+00:13:58
237 225
8 / 293
-00:59:18
+00:03:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii