Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:00
-00:39:45
+00:40:14
6103 4903
256 / 288
-00:20:52
+00:34:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii