Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:56
-00:28:49
+00:51:10
6844 1606
125 / 129
-00:07:57
+00:46:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii