Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:35:34
-00:13:11
+01:06:48
7018 1703
54 / 54
+00:53:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii