Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:38
-00:42:07
+00:35:09
9315 2562
94 / 120
-00:24:34
+00:32:01
01:00:48
-00:35:01
+00:30:52
7025 1298
70 / 105
-00:16:56
+00:28:03
01:07:54
-00:38:40
+00:38:17
7350 1557
122 / 141
-00:31:14
+00:33:41
01:07:07
-00:41:38
+00:38:21
5851 1077
168 / 197
-00:37:14
+00:31:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii