Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:02
-00:46:43
+00:33:16
4887 679
105 / 151
-00:21:49
+00:25:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii