Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:55
-01:00:50
+00:19:09
938 895
31 / 129
-00:39:58
+00:14:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii