Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:09
-00:49:25
+00:27:32
4368 3913
156 / 336
-00:41:40
+00:20:43
01:06:26
-00:42:19
+00:37:40
5729 4701
241 / 293
-00:35:36
+00:27:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii