Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:57
-01:03:48
+00:16:11
452 435
11 / 143
-00:47:42
+00:05:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii