Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:10
-00:35:24
+00:41:33
7798 1805
128 / 141
-00:27:58
+00:36:57
01:10:07
-00:38:38
+00:41:21
6232 1266
179 / 197
-00:34:14
+00:34:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii