Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:21:41
-00:27:04
+00:52:55
6896 5263
138 / 143
-00:10:58
+00:41:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii