Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:28
-00:44:26
+00:36:30
7371 2204
190 / 226
-00:18:57
+00:29:04
01:03:15
-00:43:30
+00:33:46
8846 2301
243 / 325
-00:25:02
+00:25:28
01:06:31
-00:29:18
+00:36:35
8605 2049
226 / 254
-00:18:08
+00:28:05
01:10:29
-00:36:05
+00:40:52
7720 1759
220 / 242
-00:10:20
+00:32:23
01:11:31
-00:37:14
+00:42:45
6371 1340
175 / 194
-00:17:15
+00:30:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii