Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:20
-00:40:25
+00:39:34
6033 4865
127 / 151
-00:15:31
+00:31:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii