Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:45
-00:32:00
+00:47:59
6703 1519
189 / 197
-00:27:36
+00:41:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii