Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:38
-00:40:07
+00:39:52
6067 4883
175 / 197
-00:35:43
+00:33:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii