Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:57
-01:05:48
+00:14:11
252 240
11 / 251
-01:01:25
+00:12:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii