Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:18
-00:42:27
+00:37:32
5706 4692
32 / 45
-00:13:51
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii