Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:42
-00:44:03
+00:35:56
5426 4528
101 / 143
-00:27:57
+00:24:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii