Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:35
-00:48:10
+00:31:49
4548 561
32 / 53
-00:22:30
+00:23:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii