Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:11
-01:01:34
+00:18:25
790 756
32 / 197
-00:57:10
+00:11:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii