Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:04
-00:46:41
+00:33:18
4894 682
200 / 293
-00:39:58
+00:23:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii