Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:27
-00:44:18
+00:35:41
5383 4504
204 / 261
-00:19:29
+00:30:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii