Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:21
-01:02:54
+00:15:28
348 327
11 / 260
-00:43:45
+00:07:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii