Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:26
-00:32:19
+00:47:40
6691 1510
283 / 293
-00:25:36
+00:37:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii