Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:08
-00:45:37
+00:34:22
5101 756
3 / 3
+00:33:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii