Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:54
-00:47:51
+00:32:08
4630 4039
198 / 288
-00:28:58
+00:25:54
00:55:29
-00:52:46
+00:25:36
2634 2383
104 / 260
-00:33:37
+00:17:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii