Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:44
-00:41:01
+00:38:58
5948 4825
35 / 45
-00:12:25
+00:27:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii