Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:42
-00:41:03
+00:38:56
5946 1122
126 / 151
-00:16:09
+00:30:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii