Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:25
-01:02:20
+00:17:39
672 645
20 / 150
-00:38:17
+00:08:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii