Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:35
-00:40:59
+00:35:58
6893 1340
37 / 46
-00:15:55
+00:25:35
01:07:59
-00:40:46
+00:39:13
5983 1140
44 / 54
-00:27:35
+00:25:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii