Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:09
-00:41:25
+00:35:32
6784 1290
73 / 98
-00:26:08
+00:25:07
01:04:36
-00:44:09
+00:35:50
5404 888
65 / 91
-00:32:12
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii