Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:55
-00:29:54
+00:35:59
8482 1981
23 / 28
-00:25:34
+00:17:36
01:04:20
-00:42:14
+00:34:43
6604 1201
23 / 34
-00:12:13
+00:15:32
01:09:30
-00:39:15
+00:40:44
6155 1234
31 / 34
-00:06:07
+00:22:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii