Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:01
-00:59:33
+00:17:24
935 888
29 / 336
-00:51:48
+00:10:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii