Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:45
-00:31:04
+00:34:49
8221 6381
372 / 436
-00:29:07
+00:30:59
01:02:30
-00:44:04
+00:32:53
6105 5122
243 / 350
-00:25:40
+00:24:14
01:08:27
-00:40:18
+00:39:41
6051 4874
231 / 261
-00:15:29
+00:34:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii