Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:07
-00:43:38
+00:36:21
5504 938
202 / 251
-00:39:15
+00:34:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii