Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:38
-00:54:07
+00:25:52
2820 205
109 / 293
-00:47:24
+00:15:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii