Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:58
-00:56:47
+00:23:12
1968 1851
5 / 19
-00:39:35
+00:01:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii