Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:26
-00:46:19
+00:33:40
4963 4262
88 / 143
-00:30:13
+00:22:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii