Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:01
-00:45:33
+00:31:24
5723 845
51 / 67
-00:26:38
+00:20:56
01:08:34
-00:40:11
+00:39:48
6061 1181
63 / 71
-00:22:12
+00:31:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii